انّ الانسان لفی خسر...

اول روز قبل از آغاز به کار لحظه ای فکر کنید و بعد کار را شروع کنید.

کدام را می خواهید؟ آرامش یا آسایش؟! شما کدام را می خواهید؟

نگاه به اطرافم که می کنم، اکثر افراد را در جستجو و بدست آوردن آسایش می بینم، تا آنجا که آرامش خود را خرج بدست آوردن آسایش می کنند!!! آسایش و رفاه خوبی را در بعضی خانواده ها دیده ام اما آرامش واقعی را در آنجا نیافتم و گاهی شنیده ام که حاضرند همه چیز خود را بدهند تا به آرامش برسند!!! و انگار یادشان رفته که خود اینگونه انتخاب کردند و روزی خواستند آرامش خود را صرف آسایش کنند. همانگونه که در جوانی تمام توان و سلامتیمان را برای بدست آوردن ثروت و تفریح خرج می کنیم و در پیری راضی به خرج همه ثروتمان هستیم تا سلامتیمان را بدست آوریم!!! اما این معامله برگشت ناپذیر است و پشیمانی سودی ندارد.

پس امروز بایست، لحظه ای تامل کن و با دقت بیشتری انتخاب کن...

آسایش یا آرامش؟؟؟!!!


نویسنده: | دانلود