حرکت و آفرینش

آنکس که در عرصه روزگار روزها را دگرگون نکند برده ایام خواهد بود و اگر نخواهی چنین باشی حرکت کن! ایستادن کار انسان های ترسو است.

همه چیز در حرکت اتفاق می افتد، زیبایی ها در حرکت کشف و مشهود می شوند، شور و شوق در حرکت است.

تغییر، شرایط جدید می آفریند و آفرینش راز و رمز زندگیست. به کدام سو حرکت کنیم  و چه بیافرینیم؟ مسیر مشخص شده است!

به سوی یگانگی، حق و حقیقت و در یک کلام توحید... و باید با بذر محبت عشق را شکوفا کنیم که عطر آن رایحه ای دل انگیز و اشتیاق پرور است، شوق یکی شدن و محو شدن است. پس ای انسان بدان تغییر جزء لاینفک وجود توست اگر بخواهی عنوان انسان بودن را حفظ نمایی و به مقام والای انسانیت برسی حرکت کن و با اندیشیدن به مخزن اسرار درون دست یاب و بهشت برین را برای خود و دیگران بساز...


نویسنده: | دانلود